Följande tider serveras våra måltider


Vi serverar våra måltider i Lugnets Gymnasieskola Lugnetvägen 3  791 31  Falun

Frukost 5-8/5  2016 mellan klockan 06.00 - 10.00
Lunch   5-8/5  2016 mellan klockan 11.00 - 15.00
Middag 5-7/5  2016 mellan klockan 16.00 - 20.00

Följande måltider ingår i våra deltagarkort:

5/5 middag , 6-7/5 frukost , lunch och middag , 8/5 frukost och lunch

Vi kan sälja enskilda måltider via vårt tävlingskansli i Lugnets Sporthall (vid gamla entren)